KLIVIA
Klinikai Vizsgálati Anyagok

A 41/2007 (IX.19) Eüm rendelet 33.§-a szerint az Intézeti gyógyszertárban elkülönített nyilvántartást kell vezetni a fekvőbeteg intézetben folyó klinikai vizsgálatokra beérkezett és felhasznált vizsgálati készítményekről.
A KLIVIA modul a rendelet előírásainak megfelelően az intézeti gyógyszertár egyéb készleteitől elkülönítetten kezeli az intézetbe beérkezett és a vizsgálati helyekre kiadott klinikai vizsgálati készítményeket. A program az engedélyezett vizsgálatokról, az azokhoz kapcsolódó készítményekről, valamint azok beérkezéseiről és osztályra való kiadásáról a vonatkozó rendeletben előírt adatokat kezeli:

 • a vizsgálatban résztvevő osztály és orvosok megnevezése;
 • az engedélyezett vizsgálat megnevezése, leírása, fázisa;
 • a vizsgálati engedély száma, vizsgálat típusa, OGYI és intézeti belső azonosítója;
 • a vizsgálat megbízója (a készítmény gyártója);
 • vizsgálati szám (a vizsgálati alany azonosítója);
 • az engedélyezett vizsgálati készítménye neve (azonosítója);
 • a vizsgálati készítmény eltartására vonatkozó előírás;
 • a vizsgálatok során felhasználásra engedélyezett mennyiség;
 • a vizsgálati készítmények beérkezéseinek dátuma, a címzett vizsgálati hely neve;
 • a beérkezett vizsgálati készítmény mennyisége, gyártási száma, lejárati ideje, a címzett vizsgálati szám (vizsgálati alany);
 • a vizsgálati készítmény osztályra történő kiadásának időpontja

A program kezelése egyszerű, a fenti információk egy képernyőn belül egyszerre láthatóak, így egy adott vizsgálatra vonatkozó alapadatok és mozgási adatok könnyen áttekinthetők. Az egyes vizsgálati készítmények mozgás- és készlet adatai képernyőn és nyomtatásban is megtekinthetők.